Váš košík je prázdný

Proč nakoupit u nás

202500 spokojenýchzákazníků od roku 2009
8328 pobočekČeské pošty
11692 produktův nabídce e-shopu

Ověřeno našimi zákazníky

Není
Skvěla komunikace a rychlost dodání
Anonymní hodnocení, 19.7.2024
Velmi rychlé odeslání.
Anonymní hodnocení, 17.7.2024
rychlost
Anonymní hodnocení, 9.7.2024
rychlost
Anonymní hodnocení, 21.6.2024
Rychlé dodání
Anonymní hodnocení, 12.6.2024
velký výběr granulí pro psy
granule dorazily rychle a v pořádku
zajímavá cena
Anonymní hodnocení, 8.6.2024
Rychle doruceni
Perfektne zabaleno
Anonymní hodnocení, 3.6.2024

Obchod KRMIVO-PES.CZ získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky. Recenzi na tento obchod mohou psát pouze ověření zákazníci - tím máte jistotu pravdivosti recenzí.

Další recenze

Fipnil Combo 50 mg/60 mg cat spot-on 3x0,5ml

Kód zboží
121305
Dostupnost
není skladem
Hodnocení

Tento produkt není momentálně dostupný a proto ho není možné přidat do košíku. Zkuste si, prosím, vybrat z podobných produktů v naší nabídce.

Nakupte ještě za 1 500 Kč a ušetřete na dopravě 10 Kč.

Při nákupu nad 1 500 Kč zaplatíte za doručení Českou poštou pouze 100 Kč.

Přečtěte si detailní informace o nabídce.

ZB012569

Roztok pro nakapání na kůži proti klíšťatům, blechám a všenkám pro kočky a fretky

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fipnil Combo 50 mg/60 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky a fretky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá pipeta s 0,5 ml obsahuje:

Léčivé látky
Fipronilum 50,00 mg
(S)-Methoprenum 60,00 mg

Pomocné látky
Butylhydroxyanisol (E 320) 0,10 mg
Butylhydroxytoluen (E 321) 0,05 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži – spot-on
Čirý, jantarově žlutý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Kočky a fretky.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

U koček:
- K použití proti napadení blechami, a to pouze blechami nebo blechami spolu s klíšťaty a/nebo všenkami.
- Léčba napadení blechami (Ctenocephalides spp.) Insekticidní účinek proti napadení dospělými blechami trvá po dobu 4 týdnů. Prevence množení blech potlačením vývoje vajíček (ovicidní účinek), larev a jejich vývojových stádií (larvicidní účinek) vyvinutých z vajíček nakladených dospělými blechami po dobu 6 týdnů po aplikaci.
- Léčba napadení klíšťaty (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Přípravek má trvalý akaricidní účinek po dobu až 2 týdnů proti klíšťatům (doloženo výsledky experimentálních studií)
- Léčba napadení všenkami (Felicola subrostratus).
Přípravek je možné použít jako součást léčebné strategie při zvládání alergické dermatitídy po bleším kousnutí (FAD).

U fretek:
- K použití proti napadení blechami a to pouze blechami nebo blechami spolu s klíšťaty.
- Léčba napadení blechami (Ctenocephalides spp.) Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami trvá po dobu 4 týdnů. Prevence množení blech potlačením vývoje vajíček (ovicidní účinek), larev a jejich vývojových stádií (larvicidní účinek) vyvinutých z vajíček nakladených dospělými blechami.
- Léčba napadení klíšťaty (Ixodes ricinus). Přípravek má trvalý akaricidní účinek po dobu 4 týdnů proti klíšťatům (doloženo výsledky experimentálních studií).

4.3 Kontraindikace

Vzhledem k absenci odpovídajících údajů nesmí být přípravek používán u koťat mladších 8 týdnů a/nebo u koček s hmotností nižší než 1 kg. Přípravek nepoužívat u fretek mladších 6 měsíců.
Nepoužívat u nemocných zvířat (tj. systémová onemocnění, horečka) nebo zvířat v rekonvalescenci.
Nepoužívat u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích účinků až úhynu.
Vzhledem k absenci studií není doporučeno použití přípravku u necílových druhů zvířat.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Je důležité zajistit aplikaci přípravku na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.
Nejsou k dispozici údaje o vlivu koupání/šamponování koček a fretek na účinnost přípravku. Nicméně na základě zkušeností získaných u psů, kteří byli po dvou dnech od aplikace přípravku myti šamponem, se koupání koček během dvou dnů po aplikaci přípravku nedoporučuje.
Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Proto nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob, pokud jsou podmínky významně nepříznivé.
Blechy z domácích zvířat často zamořují zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního zamoření a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.
Potenciální toxicita přípravku pro koťata mladší 8 týdnů, která jsou v kontaktu s ošetřenou kočkou, nebyla zdokumentována. V tomto případě je nutná zvláštní pozornost.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice, kůže a očí. Zabraňte proto kontaktu přípravku s ústy, kůží a očima.
Lidé se známou přecitlivělostí na insekticidy nebo alkohol by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Zabraňte kontaktu prstů s obsahem pipety. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou a mýdlem.
V případě náhodného zasažení očí opatrně vypláchněte čistou vodou.
Po použití si umyjte ruce.
Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud místo aplikace nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.
Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Kočky

Mezi velmi vzácně se vyskytujícími možnými nežádoucími účinky byly po použití hlášeny přechodné kožní reakce v místě aplikace (odlupování kůže, lokální ztráta srsti, svědivost, zarudnutí) a celková svědivost nebo ztráta srsti. Nadměrné slinění, reverzibilní nervové příznaky (zvýšená citlivost ke stimulačním podnětům, deprese, jiné nervové příznaky) nebo zvracení byly rovněž po použití pozorovány.
Pokud došlo k olízání místa podání, může se objevit krátká perioda nadměrného slinění jako reakce vyvolaná převážně vlastnostmi nosiče.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Kočky
Přípravek lze použít během březosti. Ošetření během laktace viz bod 4.5.

Fretky
Laboratorní studie u koček neprokázaly teratogenní či fetotoxické účinky ani maternotoxicitu. Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u fretek během březosti a laktace. Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Jedna pipeta o obsahu 0,5 ml pro jednu kočku, což odpovídá minimální doporučené dávce 5 mg/kg fipronilu a 6mg/kg (S)-methoprenu, podáním nakapáním na kůži.
Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny.
Jedna pipeta o obsahu 0,5 ml pro jednu fretku, což odpovídá dávce 50 mg fipronilu a 60 mg (S)-methoprenu na fretku, podáním nakapáním na kůži.
Minimální interval mezi aplikacemi je 4 týdny.

Způsob podání:
Držte pipetu ve svislé poloze. Poklepejte na zúženou část pipety abyste zajistili, že obsah zůstal v hlavní části pipety. Odlomte hrot pipety. Rozhrňte srst zvířete v oblasti báze krku před lopatkami, až je vidět kůže. Přiložte hrot pipety na kůži a několikrát stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Riziko výskytu nežádoucích účinků se může zvýšit při předávkování (viz sekce 4.6).

Kočky
Laboratorní studie potvrzující bezpečnost přípravku u cílového druhu zvířete provedené u koček a koťat ve věku 8 týdnů a starších a o hmotnosti kolem 1 kg, jimž byla po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců podána měsíčně dávka pětkrát vyšší, než je doporučená, neprokázaly žádné nežádoucí účinky.
Po léčbě se může objevit svědění.
Předávkování přípravkem způsobuje slepení srsti v místě aplikace. Nicméně pokud se objeví, zmizí během 24 hodin po aplikaci.

Fretky
U fretek ve věku 6 měsíců a starších, kterým byla 4krát ve dvoutýdenních intervalech podána dávka pětkrát vyšší, než doporučená, byl u některých zvířat pozorován úbytek živé hmotnosti.

4.11 Ochranná(é) lhůta(y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Přípravek je insekticidní a akaricidní roztok k zevnímu použití, obsahující kombinaci adulticidně působící léčivé látky fipronil s ovicidně a larvicidně působící účinnou látkou (S)-methopren.
Farmakoterapeutická skupina: ektoparazitika pro lokální aplikaci, včetně insekticidů, fipronil, kombinace.
ATCvet kód: QP53AX65.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Fipronil je insekticid a akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí interakcí s ligandami chloridových kanálů, konkrétně s těmi, které jsou regulovány neurotransmiterem kyselinou gamma-aminomáselnou (GABA), blokujíce tak pre- a post-synaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. Důsledkem toho je nekoordinovaná činnost centrálního nervového systému a následné usmrcení hmyzu a roztočů. Fipronil usmrcuje blechy během 24 hodin, klíšťata (Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis flava, Haemaphysalis campanulata) a všenky během 48 hodin po zasažení.

(S)-methopren je regulátor růstu hmyzu (IGR) ze skupiny sloučenin známých jako analogy juvenilních hormonů, inhibující vývoj nezralých stádií hmyzu. Tato složka imituje působení juvenilních hormonů a způsobuje narušení vývoje a odumření vývojových stádií blech. Ovicidní aktivita (S)-methoprenu na zvířeti se uskutečňuje jednak přímou penetrací přes obal nově nakladených vajíček a jednak absorpcí přes kutikulu u dospělých blech. (S)-methoprenu je rovněž účinný při zábraně vývoje bleších larev a kukel, což umožňuje prevenci kontaminace prostředí, v němž se léčená zvířata pohybují, vývojovými stadii blech.

5.2 Farmakokinetické údaje

Studie zaměřené na metabolismus fipronilu prokázaly, že hlavním metabolitem je sulfonový derivát fipronilu.
(S)-methopren je extenzivně degradován na oxid uhličitý a acetát a následně včleněn do endogenních materiálů.
Farmakokinetické vlastnosti topicky aplikované kombinace fipronilu a (S)-methoprenu byly sledovány u koček v porovnání s intravenózním podáváním samotného fipronilu nebo (S)-methoprenu. To stanovilo absorpci a další farmakokinetické parametry v podmínkách napodobujících klinickou praxi. Topická aplikace s následnou možnou perorální expozicí v důsledku olíznutí vedla k celkové systemické absorpci fipronilu (18%) s průměrnou maximální koncentrací (Cmax) přibližně 100 ng/ml fipronilu a 13 ng/ml fipronil sulfonu v plazmě.
Maximální plazmatické koncentrace fipronilu je dosaženo rychle (průměrný tmax přibližně 6 h) a k poklesu dochází s průměrným poločasem rozpadu přibližně 25 h.
Fipronil je u koček omezeně metabolizován na fipronil sulfon.
Plazmatické koncentrace (S)-methoprenu byly u koček po topické aplikaci zpravidla pod limitem stanoveného množství (20 ng/ml).
Jak (S)-methopren, tak fipronil se společně se svým hlavním metabolitem dobře šíří v srsti koček během jednoho dne po aplikaci. Koncentrace fipronilu, fipronil sulfonu a (S)-methoprenu v srsti postupem času klesají a jsou detekovatelné minimálně 59 dní po aplikaci. Paraziti jsou zabíjeni spíše kontaktem než systémovou expozicí.
Nebyly zjištěny žádné farmakologické interference mezi fipronilem a (S)-methoprenem.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Butylhydroxyanisol (E 320)
Butylhydroxytoluen (E 321)
Bezvodý ethanol
Polysorbát 80
Povidon K17
Diethylenglykolmonoethylether

6.2 Hlavní inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Bílá pipeta složená z tepelně tvarované skořepiny z vrstvy polypropylen / kopolymer cyklického olefinu / polypropylen a vrstvy polyethylen / ethylenvinylalkohol / polyethylen.
Krabička s 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 30, 60, 90, 150 nebo 160 pipetami v jednotlivých fóliových sáčcích.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
Fipronil a (S)-methopren nesmí kontaminovat vodní toky, protože mohou být nebezpečné pro ryby a další vodní organismy.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd,
Loughrea,
Co. Galway,
Irsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/020/20-C

9. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11. 3. 2020

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

Prosinec 2020

DALŠÍ INFORMACE

Platí pouze pro balení 1, 2, 3, 4 a 6 pipet:
Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

Platí pouze pro balení 8, 9 a 10 pipet:
Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Platí pouze pro balení 12, 15, 18, 20, 21, 24, 30, 60, 90, 150 a 160 pipet:
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis

Poradím Vám s výběrem
V pracovní dny 8:00-17:00 na (+420) 733 151 733

Alternativní produkt

FRONTLINE SPOT ON pro kočky - 3x0,5ml

FRONTLINE SPOT ON pro kočky - 3x0,5ml

Značkový antiparazitární roztok pro aplikaci na kůži. K ochraně koček před napadením blechami,…

440,-
skladem

Podobné produkty

FRONTLINE SPOT ON pro kočky - 1x0,5ml (dříve MONO)

FRONTLINE SPOT ON pro kočky - 1x0,5ml (dříve MONO)

Značkový antiparazitární roztok pro aplikaci na kůži. K ochraně koček před napadením blechami,…

230,-
není skladem
Beaphar Obojek antipar. kočka Bio Band VetoShield 35cm 1ks

Beaphar Obojek antipar. kočka Bio Band VetoShield 35cm 1ks

Repelentní obojek pro kočky a koťata od 2 měsíců věku založený na bázi přírodních olejů. …

143,-
skladem
Margus Biocide antiparazitární obojek kočka 42cm

Margus Biocide antiparazitární obojek kočka 42cm

MARGUS biocidní obojek proti vnějším parazitům pro kočky komplexní přírodní péče o zvíře i…

136,-
skladem

Hodnocení a komentáře

K produktu Fipnil Combo 50 mg/60 mg cat spot-on 3x0,5ml zde zatím není žádné hodnocení.

Napište vlastní hodnocení

Máte u nás účet? Přihlaste se a odešlete hodnocení pod svým jménem.